Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Delårsrapport

Delårsrapporten är en uppföljning av resultatet för en del av året. Kommuner är skyldiga att minst en gång per år upprätta en delårsrapport.

Rapporten ska återge faktiska förhållanden för perioden och innehålla följande delar:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys
  • Drift- och investeringsredovisning

Delårsrapporten omfattar ej en sammanställd redovisning för Torsås kommunkoncern.

Delårsrapport 2020

Härinunder ligger delårsbokslut och rapporter för 2020.
Under relaterade länkar ligger delårsbokslut och rapporter för tidigare år.

Delårsbokslut 2020 08 31 Med Måluppfyllese Kommunstyrelsen
Delårsbokslut 2020 08 31 Med Måluppfyllelse Teknik och Fastighetsnämnden
Delårsbokslut BMN 200831
Delårsbokslut TBAB 20200831
Delårsrapport Januari Augusti 2020 201110
RFET Delårsrapport 2020
Delårsbokslut SN §31 20 2020 09 24
Delårsbokslut 2020 08 31 BIN