Delårsrapport

Delårsrapporten är en uppföljning av resultatet för en del av året. Kommuner är skyldiga att minst en gång per år upprätta en delårsrapport.

Rapporten ska återge faktiska förhållanden för perioden och innehålla följande delar:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys
  • Drift- och investeringsredovisning

Delårsrapporten omfattar ej en sammanställd redovisning för Torsås kommunkoncern.

Delårsrapport 2023

Under relaterade länkar ligger delårsbokslut och rapporter för tidigare år.
Delårsrapport Januari Augusti 2023

Delårsrapporter nämnder 2023

Delårsrapporter bolag och förbund 2023

Delårsrapport 2022

Under relaterade länkar ligger delårsbokslut och rapporter för tidigare år.
Delårsrapport Januari Augusti 2022

Delårsrapport 2021

Under relaterade länkar ligger delårsbokslut och rapporter för tidigare år.
Delårsrapport Januari Augusti 2021

Verksamhetsberättelser till delårsrapport 2021

Delårsrapport 2020

Under relaterade länkar ligger delårsbokslut och rapporter för tidigare år.
Delårsrapport Januari Augusti 2020

Verksamhetsberättelser till delårsrapport 2020