Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och dess ordförande är Henrik Nilsson Bokor (s), tillika kommunalråd på heltid.