Föreningsbidrag

Ansökningsperioden löper mellan 1 februari och 31 mars varje år. Ordförande och kassör eller sekreterare samt revisor undertecknar ansökan. Senaste årets verksamhetsberättelse bifogas också. Verksamhetsberättelsen ska lämna en klar redogörelse över verksamhetens omfattning och kostnader. Antal föreningsmedlemmar, aktiva medlemmar och medlemmar som får stöd och hjälp av föreningen måste framgå.

Du skickar ansökan till

Torsås kommun
Socialnämnden
Box 503
385 25 Torsås

socialforvaltningen@torsas.se

Föreningens ansökan behöver bli bekräftad eller kvitterad av oss för att vara giltig.  Socialnämnden behandlar inte ansökningar inkomna efter 31 mars, då socialnämnden fattar beslut i bidragsfrågor i april månad varje år. Kommunen betalar ut beviljade bidrag till föreningens bank- eller postgirokonto.

Bidragsberättigade organisationer

Bidragsberättigad förening skall bedriva en verksamhet som berör socialnämndens område och ha medlemmar från Torsås kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse.

Nedan följer exempel på föreningar som kan komma i fråga för bidrag:

  • Handikappföreningar
  • Pensionärsföreningar
  • Anhörigföreningar
  • Stödföreningar
  • Ungdomsföreningar

Ett krav är att föreningen använder bidraget i verksamheten. Det ska gagna medlemmarna. Bidraget kan användas till ett speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet och syftet ska då specificeras i ansökan.
Socialnämnden godkänner inte bidragsansökningar avseende fasta och/eller driftskostnader.

Bidragsstorlek

Storleken på bidragen är beroende av socialnämndens budgetram. Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek.