Budget och årsplan

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

I juni fördelar kommunfullmäktige resurser till de olika verksamheterna. Därefter tar de olika nämndernas arbete vid. Slutliga budgetramar per nämnd och skattesats fastställs i kommunfullmäktige under november månad.

Torsas Kommun Budget 2023
Torsås kommuns budget 2022 KSAU 4 maj
Torsås kommuns budget 2020
Torsås kommuns budget 2019
Torsås kommuns budget 2018
Torsås kommuns budget 2017
Torsås kommuns budget 2016
Torsås kommuns budget 2015