Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Budget och årsplan

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

I juni fördelar kommunfullmäktige resurser till de olika verksamheterna. Därefter tar de olika nämndernas arbete vid. Slutliga budgetramar per nämnd och skattesats fastställs i kommunfullmäktige under november månad.