Miljöpris

Från och med år 2009 utdelas i kommunen ett miljöpris som syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården. Priset på tio tusen kronor vill ge uppmärksamhet och visa uppskattning till 3som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Priset tilldelas enskild person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna ska antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamhet/er ha anknytning till kommunen.

Beslut om utdelning av miljöpriset tas av Bygg- och miljönämnden.