Projekt Vattenhållande- & fosforreducerande åtgärder

Torsås kommun har beviljats medel för ett LOVA- projekt med vattenhållande- och fosforreducerande åtgärder. Projektet kommer att löpa under tre år och en samordnare har anställts på kommunen för att driva projektet framåt.

I projektet är målet att utföra flera olika åtgärder på lämpliga platser inom hela kommunen. Exempel på åtgärder är dikesproppar och andra vattenhållande åtgärder i skog, fosforfällor och våtmarker med eventuell bevattningsfunktion, strukturkalkning m.m. Tanken är också att det ska genomföras kompetenshöjande aktiviteter, fältvandringar och möten längre fram i projektet om omständigheterna tillåter.

Är du intresserad av att göra åtgärder eller vill veta mer om projektet är du varmt välkommen att kontakta kommunen.