Öppenvården Spiran

Verksamheten Spiran vänder sig till människor som är beroende av alkohol, narkotika och/eller tabletter samt spel eller som har fastnat i kriminalitet. Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund och utgår därför ifrån att
alla människor har inneboende resurser, men kan behöva stöd och hjälp att frigöra dem.
Behandlingen är kostnadsfri.

Så här går det till

Öppenvårdsbehandlingen är tio till tolv veckor. Familjevård för anhöriga eller andra närstående ingår vid behov. De klienter som fullföljt sin primärbehandling erbjudes fördjupad behandling under tio till tolv veckor vid behov samt eftervård upp till ett år.

Den fördjupade behandlingen sker i en terapeutledd grupp tre förmiddagar i veckan. Eftervården sker i terapeutledd grupp under en eftermiddag i veckan. Det finns även möjlighet för vissa att ansöka om enskild behandling,

Så här når du oss

Via en ansökan till handläggare på socialtjänsten. Man kan även komma anonymt på fem råd- och stödsamtal.