Personuppgiftsansvariga

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i Torsås kommun
Bildningsnämnden

Allfargatan 38

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Bygg- och miljönämnden

Kalmarvägen 4

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Kommunstyrelsen

Allfargatan 26

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Socialnämnden

Allfargatan 26

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Tekniska nämnden

Allfargatan 26

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Torsås Bostads AB

Allfargatan 19

Box 503

385 30 Torsås

 

Gemensam Överförmyndarnämnd för Emmaboda-, Nybro-, Torsås- och Uppvidinge kommun

Dunderbergsgatan 2

382 80 Nybro

 

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås

Box 42, 361 21 Emmaboda

Telefon till räddningschef

0486-333 15