Personuppgiftsansvariga

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i Torsås kommun

Bildningsnämnden

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås
Telefon till förvaltningschef, via växel
010-35 33 100

Bygg- och miljönämnden

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås
Telefon till förvaltningschef, via växel 010-35 33 100

Kommunstyrelsen

Allfargatan 26
Box 503
85 25 Torsås
Telefon till förvaltningschef, via växel 010-35 33 100

Socialnämnden

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås
Telefon till förvaltningschef, via växel 010-35 33 100

Tekniska nämnden

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås
Telefon till förvaltningschef, via växel 010-35 33 100

Torsås Bostads AB

Allfargatan 19
Box 503
385 30 Torsås

Gemensam Överförmyndarnämnd för Emmaboda-, Nybro-, Torsås- och Uppvidinge kommun

Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro