Torsås kommun i sociala medier

Torsås kommun och många av kommunens olika verksamheter finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Följ kommunens konto på LinkedIn för jobbtips.

Tänk på att det som skrivs på våra konton på våra sociala medier är allmänna handlingar. Posta inte information som rör en enskild person eller andra känsliga ärenden i våra kanaler. Vi vill att alla ska känna sig välkomna på våra plattformar.
Följande gäller för våra sociala medier:

Här håller vi en god ton mot varandra. Kränkande inlägg, eller inlägg som uppfattas som hotande, eller uppmanar till våld, är inte tillåtna och kommer att tas bort, enligt lag. Det medföljer ett skadeståndsansvar för kränkande inlägg. Om det upprepas kan användaren komma att polisanmälas och blockeras.