Ekonomi och budget

På de här sidorna kan du läsa mer om Torsås kommuns ekonomi och budget.

En god ekonomiadministration präglas av ordning och tydlighet. Genomarbetade och välkända rutiner ger bra kontroll och bra stöd för det dagliga arbetet. Ekonomiinformation ska så långt möjligt vara anpassad till individens behov.

Ekonomi skall vara begripligt för var och en.