Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Ekonomi och budget

Ekonomin är för oss ett redskap för att förverkliga sådant som vi anser viktigt och bra. För att uppnå det tillståndet krävs att vi har en god förmåga att lyssna och kommunicera samt att vi är beslutsamma. Vi måste ha mod att prioritera. Mod är att också säga nej.

God ekonomiadministration präglas av ordning och tydlighet. Genomarbetade och välkända rutiner ger bra kontroll och bra stöd för det dagliga arbetet.

Ekonomiinformation ska så långt möjligt vara anpassad till individens behov. Ekonomi skall vara begripligt för var och en.