Ekonomi och budget

På de här sidorna kan du läsa mer om ekonomi och budget.
Ekonomin är för oss ett redskap för att förverkliga sådant som vi anser viktigt och bra. För att uppnå det tillståndet krävs att vi har en god förmåga att lyssna och kommunicera samt att vi är beslutsamma.
En god ekonomiadministration präglas av ordning och tydlighet. Vi måste ha mod att prioritera. Genomarbetade och välkända rutiner ger bra kontroll och bra stöd för det dagliga arbetet.
Ekonomiinformation ska så långt möjligt vara anpassad till individens behov.
Ekonomi skall vara begripligt för var och en.

Information om budget och årsplan
Information om kommunens delårsrapporter
Information om hur dina skattepengar används
Information om skattesats
Information om årsredovisningar