Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att öka elevernas självmedvetenhet och kunskap om valalternativ gällande utbildningar och yrken inför deras framtid.

Med hjälp av vägledningssamtal, information, kontakt med utbildningsanordnare, arbetsliv samt konkreta arbetslivserfarenheter skall eleverna förberedas för att kunna göra väl genomtänkta val gällande möjliga framtida karriärval.

Elever ska under år åtta och nio genomföra totalt tio dagars PRAO.  Eleverna får inblick i arbetsliv och yrken för att på så sätt lära sig om dess villkor och förutsättningar.

Eleverna tar del av information om gymnasieskolan och de program och inriktningar som finns, samt gör besök på olika gymnasieskolor och gymnasiemässor.