Kartor, mätning, adresser och fastighetsfrågor

Det är kommunens ansvar att kartmaterialet över tätortsområdena är uppdaterat. Torsås kommun använder sig av systemet GIS- Geografiskt informationssystem.

Mer information: