Allt om kommunens arbete kring kriget i Ukraina

Den här sidan uppdateras inte längre


Hitta på sidan:


Tänk allmänt på:

   • Vad du delar på sociala medier. Varifrån kommer det du delar, vilket syfte kan en bild eller film tänkas ha?
   • Sprid inte muntliga rykten.
   • Om du har ett barn i din närhet som är oroligt, så finns det bra information till barn på Lilla Krisinformation Till Lilla Krisinformation.se
   • För information om allmän krisberedskap, finns speciella krisberedskapssidor på kommunens hemsida. Till allmänna krisberedskapssidor

Senaste nytt

220822

Under våren har Torsås kommun fått en tilldelning av Migrationsverket att ta emot ett antal skyddsökande från Ukraina. Under vecka 34 och framåt tar kommunen emot dessa familjer i olika omgångar. Torsås kommun har ett väl upparbetat samarbete med frivilliga organisationer och volontärer för att hjälpa till i situationen.
Kommunen vill tacka alla som har varit, och är, involverade i arbetet, och hälsar familjerna välkomna.

 

220621

Nu lanserar vi en sida för den som behöver grundläggande information om Torsås kommun och Torsås samhälle. Sidan kan byggas ut efter hand.
Till sidan.

 

220331

Angående flyktingsituationen

Under några veckor har Torsås kommun och många engagerade frivilliga arbetat för att ställa i ordning olika typer av boenden till flyktingar som kommer från kriget i Ukraina. Allmänheten har visat en imponerande villighet att hjälpa till. Vi är mycket tacksamma för allas insats. Under denna tid har kommunen stått i konstant kontakt med Migrationsverket och Länsstyrelsen för att hålla sig uppdaterad på situationen och uppkomna behov med anledning av den.

Under innevarande vecka, vecka 13, har Migrationsverket meddelat att man just nu inte har behov av kommunala boendeplatser för flyktingar i Kalmar län. De boenden som prioriteras finns i Skåne, Östergötland och Blekinge. Övriga platser nedprioriteras för tillfället. Detta beror dels på en minskande flyktingström, och dels på att Migrationsverket väljer att placera människor på orter som ligger nära deras kontor.

Då behov kan uppstå vid ett senare tillfälle, har nu Torsås kommun möjlighet att ta emot flyktingar med mycket kort varsel, då boendet står färdigt. De frivilliga organisationer som kommunen har knutit kontakt med under den här tiden, står också beredda att hjälpa till.

Kommunen vill återigen rikta ett stort tack till alla som fortsatt visar stor beredvillighet att engagera sig i flyktingmottagandet.

 

220329

220325

Vi stänger anmälan till frivillighjälp idag. Många har anmält sig. Vår samordnare har tagit kontakt med er för träff. Stort tack till alla som vill ställa upp!
Lägenheterna som kommunen arbetat med att få fram kommer att stå klara för mottagande under nästa vecka, alltså vecka 13.

 

220323

Under onsdagen den 23 mars står det kommunala boendet för att ta emot flyktingar från Ukraina färdigt.
Ett 30-tal platser står nu utrustade och klara och boendet kan därmed anmälas till Migrationsverket för anvisning av flyktingar.
– Det har varit ett väldigt intensivt arbete med många frivilliga insatser. Så det känns skönt att det äntligen är färdigt, säger Johan Ceedigh, som är samordnare.
– Ett stort tack till alla de krafter som varit involverade i arbetet. Utan alla engagerade människor hade det aldrig gått så här fort!

 

220321

Under vecka 12 kommer kommunens boende att stå klart.
Du som har anmält dig att du vill hjälpa till som frivilligkraft via formuläret nedan eller via växeln kommer att bli kontaktad av vår samordnare.

 


*Vad gäller om jag tar emot ukrainska medborgare i mitt hem?

   • Hjälper kommunen till ekonomiskt om jag väljer att ta emot ukrainska medborgare i mitt hem? Kostnader för mat, medicin, el osv.
    En person från Ukraina har rätt att vistas 90 dagar i Sverige, men förväntas då kunna svara för sitt eget uppehälle. Det finns alltså inget sådant stöd. Vad gäller medicin och sjukvård så kommer regionerna i Sverige att hantera det. Det ligger i ett beslut fattat av EU den tredje mars. Kommunerna står för skola/utbildning för ensamkommande barn. Där har kommunen en beredskap.
    Tänk på att de som kommer kanske inte kan engelska.
    Migrationsverket önskar att en person som har boende just nu kan vänta lite med att registrera sig.
   • Vad händer efter 90 dagar, har jag ett ansvar att hjälpa dem ner till Malmö för att söka asyl eller för att registrera sig?
    Det finns inget sådant ansvar. Ansvaret att göra detta ligger hos den enskilda individen som har kommit hit.
   • Kan kommunen ställa upp med boende?
    Kommunen har nu anmält sitt boende till Migrationsverket. Det innebär att kommunen kan få sig tilldelad flyktingar inom kort.
   • Om en person väljer eget boende istället för asylboende – kan de sedan ändra sig och begära hjälp med boende?
    Ja, det går bra.
   • Vad händer om de boende får akut behov av hjälp?
    Om en akut situation och behov av hjälp uppstår, är det oftast kommunernas socialtjänst som kontaktas för så kallat nödfallsbistånd. Personer från Ukraina kan efter att den akuta situationen avhjälpts, hänvisas till Migrationsverket för att antingen söka uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller asyl.
   • Mer information se relaterade länkar och relaterade dokument, längst ned på sidan om du surfar på telefon eller till högst upp till höger om du surfar på dator. Ukrainska och svenska.

*Vad gäller enligt EU:s massflyktsdirektiv?

Personer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Förutsättningarna är att personen:
*lämnade Ukraina från och med den 24 februari 2022
*är ukrainsk medborgare
*är varaktigt bosatt i Ukraina
*har skyddsstatus i Ukraina.

*Hur anmäler jag mig om jag vill hjälpa till?

   • Vi har just stängt anmälan för frivillghjälp. Vår samordnare har tagit kontakt med alla som har anmält sig. Tack!

*Vem är samordnare i kommunen?

   • Johan Ceedigh fungerar som projektkoordinator: johan.ceedigh@torsas.se

*Var hittar jag pålitlig information om beredskap?

*Angående skyddsrum

   • Varför har kommunen bara ett skyddsrum?
    Det finns tusentals skyddsrum i Sverige sedan Kalla kriget. Skyddsrummen planerades då utifrån vad som kunde tänkas vara viktiga strategiska mål. Kommunen bygger inte skyddsrum.
   • Vem sköter tillsynen av skyddsrummet? 
    Planering av skyddsrums placering är statens uppgift, men det är ägaren till fastigheten där skyddsrummet finns ska hålla detta i god kondition. I Torsås kommun finns ett skyddsrum, vilket är inspekterat och redo.
   • Var ligger skyddsrummet? 
    Allfargatan 38
   • Vad gäller för skyddsrum?
    Ta med mat och vatten och varma kläder.
    Inga husdjur får medföras.
    Inga vapen får medföras.