E-tjänster och blanketter

Under den här rubriken hittar du vanligt förekommande blanketter, samt en rad e-tjänster. Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller. Här hittar du blanketter inom följande kategorier:

För folkvalda  handböcker för folkvalda politiker

Utbildning och förskola – byte av skola, modersmålsundervisning, specialkost, med mera.
Omsorg och stöd – orosanmälan, ansökan om ekonomiskt bistånd, med mera.
Kultur, fritid och turism – föreningsbidrag, lotteri, med mera.
Bo, miljö och trafik – bostadsanpassning, bygglov, kartor, vatten och avlopp, parkeringstillstånd, gator och vägar, med mera.
Kommun och politik – tillstånd för alkohol och tobak, nikotin, tillsynsplan

Söker du avgifter och taxor?

Till avgifter och taxor

Söker du hindersprövning?

Till hindersprövning (extern sida, Skatteverket)