E-tjänster och blanketter

Under den här rubriken hittar du vanligt förekommande blanketter. Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller. Här hittar du blanketter inom följande kategorier:

Alkohol och tobak – tillståndssökning, mm.
Bo, miljö och trafik – bostadsanpassning, bygglov, kartor, vatten och avlopp, mm
Kultur, fritid och turism – föreningsbidrag, lotteri, mm.
Omsorg och stöd – orosanmälan, ansökan om ekonomiskt bistånd, mm.
Utbildning och förskola – byte av skola, modersmålsundervisning, specialkost, mm.

Söker du avgifter och taxor?

Till avgifter och taxor

Söker du hindersprövning?

Till hindersprövning (extern sida, Skatteverket)