Region Kalmar Län inleder fas 3 i vaccinationen Läs mer ›

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör bland annat med stöd av Socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt psykiatri- och omsorgs-verksamhet. Nämnden har också ansvar för den hälso- och sjukvård som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal.

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg, allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare) med mera.

Socialnämnden ansvarar dessutom för kommunens familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen genom avtal med Kalmar kommun.

Ytterligare ansvarsområden för Socialnämnden är tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande av visst automatspel och uppgifter enligt alkohollagen tillsyn enligt 19 § Lag om ändring av tobakslagen (1993:581) beträffande 12 §. Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Socialnämnden för Torsås kommun 2019 – 2022

Ordinarie                                               Ersättare

S Christina Lönnqvist                         S Emöke Bokor
christina.lonnkvist@torsas.se           emoke.bokor@torsas.se
0702-799 271

S Lars Häggbring                                S Leif Petersson
lars.haggbring@torsas.se                  Leif.petersson@torsas.se
0706-282 162                                       0703-874 241

M Marie Palm                                     M Ewy Svensson
marie.palm@torsas.se                      ewy.svensson@torsas.se
0708-247 447

V Gunilla Modin                                 L Ann-Charlotte Gustafsson
Gunilla.modin@torsas.se                 ann-charlotte.gustafsson2@torsas.se
0768-808 683

KD Sven Söderbom                           KD Anna Larsdotter
sven.soderbom@torsas.se               anna.larsdotter@torsas.se
0708-930 555

C Linda Eriksson                               C Cecilia Sjögren
linda.eriksson@torsas.se                 Cecilia.sjogren@torsas.se

C Frida Portin                                    MED Birgit Svensson
frida.portin@torsas.se                     Birgit.svensson@torsas.se

SD Maria Petersson                          SD Kenneth Kinberg
maria.petersson@torsas.se             kenneth.kingberg@torsas.se
0733-407 603                                     0708-924 479

SD Melker Lyth                                  SD Mikael Petersson
Melker.lyth@torsas.se                      mikael.petersson@torsas.se
0730-310 729                                      0708-344 203

Ordförande: Christina Lönnqvist, S
1:e vice ordförande: Marie Palm, M
2:e vice ordförande: Linda Eriksson, C