Familjehem och jourhem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sin familj på heltid. Barn och ungdomar som blir placerade i familjehem har levt under olika former av missförhållanden i sitt hem. Som en följd av detta har de omfattande behov av trygga och stabila vuxna och en stabil hemmiljö. I familjehem får barn och ungdomar en naturlig hemmiljö, vardagsomsorg och en familjegemenskap.

Ansök om insats familjehem

Kontakta Individ-och familjeomsorgen om du vill prata med någon om familjehem eller er familjesituation.
Om barnet har funktionsnedsättning är det biståndshandläggare LSS du ska prata med. De har telefontid 08.30-10.00 varje vardag.

Du når båda via kommunens växel: 010- 35 33 100.

Familjehemmet

Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla genom att ett barn får ett tryggt och stabilt hem att växa och utvecklas i. Ni blir särskilt utvalda för just det barnet eller ungdomen som socialtjänsten placerar hos er. I många fall leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet. Familjehem kan se helt olika ut. Alla barn är olika och har olika behov. Det viktiga är att ni själva lever i en trygg och stabil situation och har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg.

Jourhemmet

Som jourhem är ni en familj som med mycket kort varsel (ett par timmar) kan ta emot ett barn som akut behöver komma till en annan familj för en begränsad tid och som senare antingen återvänder hem eller placeras i till exempel ett annat familjehem mer stadigvarande.

Så blir du familjehem eller jourhem

Gör en intresseanmälan genom att ringa till Individ-och Familjeomsorgen och prata med en av socialsekreterarna på Barn och familj.

Vad händer när vi gjort en intresseanmälan?

1. När ni kontaktat oss på Barn och familj via telefon eller gjort en intresseanmälan via mail så hör vi av oss till er.
2. Om ni blir aktuella för utredning får ni vid ett par tillfällen träffa oss för informationssamtal och intervju. Vi gör även hembesök.
3. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens och försäkringskassans register. Vi hör även referenser.

Varför görs en utredning?

Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som familjehem och dels för att hitta rätt familjehem till varje barn och ungdom.

Familjehemsutbildning

”Ett hem att växa i” – gratis utbildning för er som är nyfikna på att bli familjehem eller redan är familjehem men inte gjort utbildningen.