Familjehem och jourhem

På den här sidan kan Du få information om vad ett uppdrag som Familjehem respektive Jourhem innebär samt hur Du kan lämna en ansökan om att bli uppdragstagare.

Familjehem och Jourhem

Att vara familjehem innebär att du som uppdragstagare tar emot ett barn eller en ungdom boende på heltid i ditt hem tillsammans med din familj. I ett familjehem kan barn och ungdomar bo som av olika anledningar inte längre kan bo kvar hemma. Det kan därför finnas behov av ett nytt sammanhang i en trygg och omhändertagande familj där barnet eller ungdomen involveras i familjelivet. Familjehemsplaceringens längd, orsak och inriktning varierar, likväl som barnets individuella behov. En del behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra växer upp i ett familjehem tills de är redo för eget boende.

Som jourhem är ni en familj som med mycket kort varsel (ett par timmar eller senast samma dag) kan ta emot ett barn eller en ungdom som akut behöver komma till en annan familj. Detta för en begränsad tid (upp till cirka fyra månader) medan barnets behov utreds. Därefter kan barnet eller ungdomen till exempel återvända hem eller omplaceras till ett annat mer stadigvarande familjehem.

Torsås kommun söker uppdragstagare som vill öppna upp sina hem och göra en insats för en starkare omgivning. Vi söker familjehem/jourhem som är genuina och öppna för att lära sig och som lever i en trygg och stabil situation. Ni har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg. För uppdrag som familjehem/jourhem välkomnar vi familjer med olika bakgrund, erfarenhet och familjekonstellation. Insats placering i familjehem/jourhem kan vara frivillig men även verkställas genom tvång.

Så blir du familjehem eller jourhem

Om du är intresserad av att bli uppdragstagare är du välkommen att ringa till Individ – och Familjeomsorgens mottagningstelefon och be om att få prata med en familjehemssekreterare. Du kan också lämna Din intresseanmälan skriftligt via mail eller genom vår e-tjänst.

Vad händer sen?

  • När din intresseanmälan lämnats så hör vi av oss till dig.
  • Om du då är fortsatt intresserad av att bli uppdragstagare kommer vi att skicka hem en samtyckesblankett för begäran av registerutdrag. Du fyller i och skriver under blanketten och skickar den åter i bifogat returkuvert.
  • När blanketten kommer åter till oss begär vi registerutdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister, Kronofogdemyndighetens register, Försäkringskassans register samt socialregistret i de kommuner du varit folkbokförd de senaste fem åren.
  • När utdragen inkommer till oss görs en första bedömning av lämpligheten. Vidare kommer vi att träffa dig för utredningssamtal och hembesök. Vi kommer också vilja inhämta uppgifter från referenser som du lämnar.
  • Utredningen färdigställs sedan och en slutgiltig bedömning görs där du godkänns eller inte godkänns som uppdragstagare.

Varför görs en utredning?

För att hitta rätt uppdragstagare till varje enskilt barn och ungdom som har behov av insats är det en förutsättning med en grundlig utredning. Socialtjänsten har ansvar för att insatsen ska tillgodose barnets behov. Därför är det viktigt att dina förutsättningar som uppdragstagare matchas med vad barnet behöver genom en utredning.

Handledning, utbildning och ersättning

När du har blivit familjehem/jourhem och har ett pågående uppdrag kommer du få stöd och handledning i ditt uppdrag. Handledningen ges av familjehemssekreterare och kan se olika ut i olika uppdrag. Detta är något vi kommer överens om och planerar tillsammans med er, utifrån de behov som finns.

”Ett hem att växa i” är en gratis utbildning som erbjuds dem som är nyfikna på att bli familjehem/jourhem eller de som redan är familjehem/jourhem men inte genomgått utbildningen.

För uppdraget utgår ersättning i form av arvode och omkostnad enligt riktlinjer från organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).