Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Kulturmiljöprogram

Torsås kommun har antagit ett nytt kulturmiljöprogram. Detta program beskriver de miljöer och kvalitéer som finns i ett antal särskilt värdefulla områden i kommunen samt föreslår hur de kan bevaras och utvecklas.

Avsikten med kulturmiljöprogrammet är att göra fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet medvetna om de många fina kulturmiljöer som finns i vår kommun. Förhoppningen är att programmet ska inspirera till ett ökat intresse och varsamt förvaltande av dessa och andra liknande kulturarv.