Förskolan Eklövet hålls fortsatt stängd Läs mer ›

Kulturmiljöprogram

Torsås kommun har antagit ett nytt kulturmiljöprogram. Detta program beskriver de miljöer och kvalitéer som finns i ett antal särskilt värdefulla områden i kommunen samt föreslår hur de kan bevaras och utvecklas.
Till kulturmiljöprogrammet (extern länk)

Avsikten med kulturmiljöprogrammet är att göra fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet medvetna om de många fina kulturmiljöer som finns i vår kommun. Förhoppningen är att programmet ska inspirera till ett ökat intresse och varsamt förvaltande av dessa och andra liknande kulturarv.