Kontaktperson och kontaktfamilj

På den här sidan kan Du få information om vad ett uppdrag som Kontaktfamilj respektive Kontaktfamilj innebär samt hur Du kan lämna en ansökan om att bli uppdragstagare.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du som uppdragstagare en eller flera gånger i veckan träffar ett barn eller en ungdom som behöver stöd. Uppdragets innehåll kan variera och utgår från vad barnet eller ungdomen behöver. Oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans som till exempel att träna eller gå på bio. Din roll som kontaktperson handlar även om att vara en trygg vuxenkompis och fungera som något av en förebild.

Torsås kommun söker stabila och trygga personer för uppdraget som trivs med tillvaron och som har viljan och tiden att engagera sig i barn och ungdomar som behöver stöd. Vi välkomnar personer av olika bakgrund och med olika erfarenheter. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning. I ett uppdrag får du stöd och vägledning. För uppdraget utgår ersättning i form av arvode och omkostnad enligt riktlinjer från organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du som uppdragstagare tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem. I vilken omfattning beror på dina förutsättningar och vad barnet eller ungdomen har för behov. Uppdraget handlar om att barnet eller ungdomen får involveras i familjens aktiviteter som till exempel en utflykt eller bara vanligt fredagsmys. Din roll som kontaktfamilj handlar även om att låta barnet eller ungdomen få ta del familjegemenskapen.

Torsås kommun söker stabila och trygga personer för uppdraget som trivs med tillvaron och som har viljan och tiden att engagera sig i barn och ungdomar som behöver stöd. Vi behöver personer av olika bakgrund och med olika erfarenheter. Vi välkomnar familjer med olika bakgrund och olika erfarenheter. I ett uppdrag får du stöd och vägledning. För uppdraget utgår ersättning i form av arvode och omkostnad enligt riktlinjer från organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Så blir du kontaktperson och kontaktfamilj

Om du är intresserad av att bli uppdragstagare är du välkommen att ringa till Individ – och Familjeomsorgens mottagningstelefon och be om att få prata med en familjehemssekreterare. Du kan också lämna Din intresseanmälan skriftligt via mail eller genom vår e-tjänst.

Vad händer sen?

  • När din intresseanmälan lämnats så hör vi av oss till dig.
  • Om du då är fortsatt intresserad av att bli uppdragstagare kommer vi att skicka hem en samtyckesblankett för begäran av registerutdrag. Du fyller i och skriver under blanketten och skickar den åter i bifogat returkuvert.
  • När blanketten kommer åter till oss begär vi registerutdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister, Kronofogdemyndighetens register, Försäkringskassans register samt socialregistret i de kommuner du varit folkbokförd de senaste fem åren.
  • När utdragen inkommer till oss görs en första bedömning av lämpligheten. Vidare kommer vi att träffa dig för utredningssamtal och hembesök. Vi kommer också vilja inhämta uppgifter från referenser som du lämnar.
  • Utredningen färdigställs sedan och en slutgiltig bedömning görs där du godkänns eller inte godkänns som uppdragstagare.

Varför görs en utredning?

För att hitta rätt uppdragstagare till varje enskilt barn och ungdom som har behov av insats är det en förutsättning med en grundlig utredning. Socialtjänsten har ansvar för att insatsen ska tillgodose barnets behov. Därför är det viktigt att dina förutsättningar som uppdragstagare matchas med vad barnet behöver genom en utredning.