Kontaktfamilj och kontaktperson

Att vara kontaktfamilj innebär att du som privatperson tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem på din fritid med viss regelbundenhet beroende på dina förutsättningar och barnets behov.

Kontaktfamilj är ett uppskattat och viktigt stöd till barnfamiljer inom socialtjänsten. Många barn och familjer behöver avlastning i vardagen och ett barn eller ungdom kan behöva andra trygga vuxna i sin omgivning när det inte har ett nätverk omkring sig. Kontaktfamiljen blir ofta betydelsefulla människor i barnets liv. Barnet får då ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter som till exempel ”fredagsmys”, besök i simhallen eller en utflykt. Vi söker stabila familjer som trivs med tillvaron och har viljan och tiden att engagera sig. Vi behöver familjer med olika bakgrund och olika erfarenheter.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller en ungdom en eller flera gånger i veckan. Oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans som att träna, ta en fika eller något annat. Tanken är att du ska fungera som en förebild och ”vuxen kompis”.

En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till dig som behöver stöd i din vardag. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med fritidssysselsättningar, skolarbete, relationer till omvärlden och kan hjälpa dig att utöka ditt sociala nätverk. Kontaktpersonen kan också vara den vän som man har svårt att skaffa på egen hand.

Vi söker stabila personer som trivs med tillvaron och har viljan och tiden att engagera sig. Vi behöver personer av olika bakgrund och med olika erfarenheter.

Ansök om insats kontaktfamilj eller kontaktperson

Kontakta Individ-och familjeomsorgen om du vill prata med någon om kontaktfamilj/kontaktperson eller er familjesituation.

Om barnet har funktionsnedsättning är det biståndshandläggare LSS du ska prata med. De har telefontid 08.30-10.00 varje vardag.

Du når båda via kommunens växel: 0486-331 00

Vill du bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson, kontakta Individ- och familjeomsorgen via kontaktuppgifterna till höger för att lämna en intresseanmälan. Vi gör en utredning där vi även begär, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens och försäkringskassans register.