Föreningsledarstipendium

Föreningsledarstipendiet är avsett som belöning till en eller flera personer som gjorts sig bemärkta för sitt förtjänstfulla arbete inom någon förenings verksamhet.

Stipendiet ska tilldelas person/personer bostatta i Torsås kommun eller vars föreningsarbete har samhörighet med Torsås kommun. Stipendiet kan, om nämnden så finner, vara flera priser. Stipendiet utdelas av Bildningsnämnden som för sin bedömning av pristagare i erfordelig omfattning kan anlita särskild sakkunnig. Stipendiet utdelas årligen på nationaldagen den 6 juni eller på tid och sätt som Kultur- och fritidsnämnden finner lämpligt. Stipendiet utdelas på grundval av förslag som kan lämnas av person, institution eller organisation.

Förslag ska lämnas till Bildningsnämnden senast den 1 maj. Ledamot av Bildningsnämnden har dock möjlighet att föreslå pristagare senast två veckor efter förslagstidens utgång. Bildningsnämnden ska årligen senast den 1 mars genom annons i ortspressen eller på annat sätt upplysa om möjligheterna till stipendium. Bildningsnämnden beslut går ej att överklaga.

Tillbaka till stipendier, fonder och priser