Föreningsledarstipendium

Föreningsledarstipendiet är avsett som belöning till en eller flera personer för att de utfört ett förtjänstfullt arbete inom någon förenings verksamhet.

Kommunen delar ut stipendiet till en person eller personer som är bosatta i Torsås kommun. Det kan också vara till en person vars föreningsarbete har samhörighet med Torsås kommun. Det är bildningsnämnden som delar ut priset och de kan anlita särskild sakkunnig. Nämnden har också möjlighet att dela upp priset på flera pristagare. Nämnden delar ut priset en gång om året, på nationaldagen den 6 juni eller på tid och sätt som Bildningsnämnden finner lämpligt.

Förslag ska lämnas till Bildningsnämnden senast den 1 maj. Alla kan nominera till priset: person, institution eller organisation. Ledamot av Bildningsnämnden har dock möjlighet att föreslå pristagare senast två veckor efter förslagstidens utgång. Bildningsnämnden ska årligen senast den 1 mars genom annons i ortspressen eller på annat sätt upplysa om möjligheterna till stipendium. Bildningsnämnden beslut går inte att överklaga.