Rapporteringstjänst visselblåsare

Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för rapportering om missförhållanden i verksamheten. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål. Lösningen möjliggör också korrespondens med en anonym uppgiftslämnare. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, 020-899 433.

Till rapporteringstjänsten för Torsås kommun (extern länk)