Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Nedan presenteras ledamöterna i nämnden.

Valnämnden för Torsås kommun 2019 – 2022
Ordinarie                                            Ersättare

S Roland Swedestam                       S Björn Petersson
Roland.swedestam@torsas.se       bjorn.petersson@torsas.se
0703-233 792                                    0702-988 026

M Marie Palm                                   V Hans Gustafsson
marie.palm@torsas.se                    hans_gustafsson@torsas.se
0707-336 635

L Johan Petersson                           KD Mats Olsson
johan.petersson@torsas.se            mats.olsson@torsas.se
0705-546 789

C Frida Portin                                   C Linda Eriksson
frida.portin@torsas.se                    linda.eriksson@torsas.se

SD Mikael Petersson                       SD Roger Nilsson
mikael.petersson@torsas.se          Roger.nilsson@torsas.se
0708-344 203

Ordförande: Roland Swedestam, S
1:e vice ordförande: Marie Palm, M
2:e vice ordförande: Frida Portin, C