Årskurs 7 och 9 till skolan på måndag Läs mer ›

Hälsa och livsmedel

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär att t ex se till att bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt som påverkar hälsan negativt. Det handlar också om att smitta sprids i skolor, förskolor och hygienlokaler.

Livsmedel behöver alla för att överleva och det är viktigt att den är god, näringsrik och hanteras väl. Livsmedlen i restaurang och butik ska inte göra dig sjuk och den ska vara rätt märkt. Det är viktigt att de som hanterar mat har god kunskap om kost och hygien.

Bygg- och miljönämnden är den lokala myndigheten som utövar kontroll inom hälsa- och livsmedelsområdet.