Hälsa och livsmedel

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär att se till att bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt som påverkar hälsan negativt. Det handlar också om att förhindra att smitta sprids i skolor, förskolor och hygienlokaler.

Livsmedel behöver alla för att överleva och det är viktigt att den är god, näringsrik och hanteras väl. Livsmedlen i restaurang och butik ska inte göra dig sjuk och den ska vara rätt märkt. Det är viktigt att de som hanterar mat har god kunskap om kost och hygien.

Bygg- och miljönämnden är den lokala myndigheten som utövar kontroll inom hälsa- och livsmedelsområdet.