Jätteloka

Jättelokan är ursprungligen inte från Sverige varav den inte har några naturliga fiender i naturen. Det innebär att den har lätt att föröka sig och samtidigt slå ut annan växtlighet.

Hur ser Jättelokan ut?

Jättelokan påminner svagt om hundkäx, vilken den är ganska nära släkt med. Den kan bli 2-4 m hög, med en stjälk uppemot 10 cm i diameter. Bladen kan vara en meter breda och likna ett flikigt rabarberblad.

Växten blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar, en halv meter i diameter. Jättelokan producerar tusentals frön från varje planta och dessa kan överleva omkring sju år i marken innan de börjar växa.

Varför är Jättelokan ett problem?

Växten har en skarp växtsaft. Får man saften på sig och samtidigt vistas i solen kan det bildas brännblåsor, eksem eller liknande. En del är mer känsligare än andra och barn är mer utsatta. De kan tycka blomman är spännande och vill gärna plocka den. Om lokorna får växa fritt, mognar det nya fröer som sprids in på den mark där man kanske anstränger sig för att bli av med växten.

Hur ska jättelokan bekämpas?

Bekämpning kan ske på lite olika sätt beroende på beståndets storlek och ålder.

Det bästa sättet vid små bestånd är att med spade gräva av roten en bit under markytan och sedan dra upp plantan som på det sättet dör helt. Slåtter och liknande som skär av ovan markytan dödar inte plantan men kan vara nödvändigt som inledande bekämpning vid etablerade bestånd.
Vid större bestånd kan kemisk punktbekämpning vara nödvändig.

Hur ska jag göra vid bekämpningen?

Du måste iaktta försiktighet vid bekämpning så växtsaften inte påverkar huden. Du bör använda heltäckande klädsel med vattentätt tyg, gummihandskar och ögonskydd. Det kan stänka eller flyta från snittytor. Det är bäst att arbeta de dagar då det inte är direkt sol.

Tvätta genast bort eventuella stänk med vatten och eventuellt tvål. Prova att lindra blåsor och exem med insektsbettsmedel. Rengör och tvätta hud, kläder och redskap som kommit i kontakt med växten efter avslutad bekämpning. Gör efterkontroller på platsen. Fröbanken kan ge nya plantor i flera år efteråt.

Mer information om hur du b. la. hanterar jätteloka:

Jätteloka (extern länk) (extern länk)

Faktablad Jätteloka

Hindra Spridning Från Trädgård

Kolla Naturvårdsverkets film om hur du bekämpar jätteloka (extern länk)