Jätteloka

Jättelokan är ursprungligen inte från Sverige varav den inte har några naturliga fiender i naturen, vilket innebär att den har lätt att föröka sig och samtidigt slå ut annan växtlighet. Ska man bekämpa jättelokan effektivt måste alla hjälpas åt.
Jättelokan påminner svagt om hundkäx, vilken den är ganska nära släkt med. Den kan bli 2-4 m hög, med en stjälk uppemot 10 cm i diameter. Bladen kan vara en meter breda och likna ett flikigt rabarberblad. Växten blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar, som kan vara en halv meter i diameter. Jättelokan producerar tusentals frön från varje planta och dessa kan överleva omkring sju år i marken innan de börjar växa.

Växten är farlig då den har en växtsaft som kan orsaka problem, får man saften på sig och samtidigt vistas i solen kan det bildas brännblåsor, eksem eller liknande. En del är mer känsligare än andra och barn är mer utsatta för den eftersom de tycker blomman är spännande och vill gärna plocka den. Om lokorna får växa fritt på en del mark, kommer det hela tiden att mogna nya fröer som sprids in på den mark där man kanske anstränger sig för att bli av med växten.

Hur ska jättelokan bekämpas?

Bekämpning kan ske på lite olika sätt beroende på beståndets storlek och ålder. Det bästa sättet vid små bestånd är att med spade gräva av roten en bit under markytan och sedan dra upp plantan som på det sättet dör helt. Slåtter och liknande som skär av ovan markytan dödar inte plantan men kan vara nödvändigt som inledande bekämpning vid etablerade bestånd. Vid större bestånd kan kemisk punktbekämpning vara nödvändig, detta dödar plantan helt om t.ex. glyfosatbaserade medel används.
Försiktighet måste iakttas vid bekämpning så växtsaften inte påverkar huden; heltäckande klädsel med vattentätt tyg, gummihandskar och ögonskydd bör användas eftersom det kan stänka eller flyta från snittytor. Dagar utan direkt sol är att föredra vid bekämpningen. Tvätta genast bort eventuella stänk med vatten och eventuellt tvål. Insektsbettsmedel sägs kunna lindra blåsor och eksem. Rengöring/tvättning av hud, kläder och redskap som kommit i kontakt med växten bör ske efter avslutad bekämpning. Eftersom fröbanken kan ge nya plantor i flera år efteråt måste efterkontroller utföras på platser där bekämpning utförts.