Vedeldning

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. Större delen av utsläppen från vedpannor är resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60- 90 procent beroende på pannans konstruktion och ålder.

Att elda med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke är förbjudet.

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Torsås kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen!

Titta på röken

Du eldar rätt om röken är:

  • Nästan osynlig vid varmt väder.
  • Vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

Tips till vedeldare:

  • Ta del av de anvisningarna som följer produkten.
  • Använd torr ved, det vill säga hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
  • Vid nyinstallation, ändring och reparation; kräv minst ett års garanti på utfört arbete.

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt Plan- och bygglagen göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden. Har du frågor om detta, kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.