Vattenprov egen brunn

Vi erbjuder dig som privatperson ett reducerat pris på analysen av dricksvattnet i din brunn. Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du analys från Eurofins.
Du får då hem provflaskor och emballage via posten.

Webshop Eurofins

Gratis ”barnprov”
För dig som väntar barn eller har barn upp till 2 år och är skriven på en adress i kommunen där ni avser ta vattenprov, erbjuder bygg-och miljöförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov. Du kan även här hämta provflaskor direkt via Eurofins webshop.

Webshop Eurofins ”barnprov”

Om du behöver hjälp med att beställa, hör av dig till kommunens reception tel 010-35 33 100.

Proverna lämnas in tisdagar klockan 9-12 och lämnas i kommunens receptionen på Allfargatan 26, Torsås.

Det är viktigt att provet tas samma dag som det ska lämnas in, helst efter klockan 9. Provet bör inte förvaras längre än nödvändigt utanför kylskåp eller kylväska. Proverna skickas via Kalmar till Linköping för analys och mikrobiologiska prover kan påverkas negativt om  de inte hanteras rätt. Provsvaren kommer normalt inom 14 dagar.

Livsmedelsverket råd om enskild dricksvattenförsörjning gäller för enskilda brunnar, samt mindre allmänna dricksvattenanläggningar. I dessa råd finns riktvärden för olika parametrar.

Kostnad för provtagning
Mikrobiologisk och kemisk undersökning exkl radon, 402 kr inkl moms
Mikrobiologisk och kemisk undersökning inkl radon, 472 kr inkl moms
Mikrobiologiskt analyspaket, 127 kr inkl moms
Kemiskt analyspaket, 275 kr inkl moms