Provtagning enskilt vatten

Provflaskor för analys av eget brunnsvatten kan beställas via kommunens reception.

Proverna lämnas in tisdagar klockan
8-12 och lämnas i kommunens receptionen på Allfargatan 26.

Det är viktigt att provet tas samma dag som det ska lämnas in. Provet bör inte förvaras längre än nödvändigt utanför kylskåp eller kylväska. Proverna skickas via Kalmar till Linköping för analys och mikrobiologiska prover kan påverkas negativt om  de inte hanteras rätt. Provsvaren kommer normalt inom 14 dagar.

Livsmedelsverket råd om enskild dricksvattenförsörjning gäller för enskilda brunnar, samt mindre allmänna dricksvattenanläggningar. I dessa råd finns riktvärden för olika parametrar.

Kostnad för provtagning

Mikrobiologisk normalkontroll    174 kronor (inkl moms)

Kemisk normalkontroll                 144  kronor (inkl moms)

Radon i vatten                                    31 kronor (inkl moms)

Här kan du läsa vad som ingår i normalkontrollerna och exempel på tilläggsanalyser.

Här kan du läsa guide till tolkning av testresultaten.

Om du önskar göra tilläggsanalyser så behöver du rådgöra med Samhällsbyggnadsförvaltningen i förväg eftersom beställning av särskilda flaskor kan behöva göras.

Gratis “barnprov”

För dig som väntar barn eller har barn upp till 2 år och är skriven och boende i kommunen, erbjuder Samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov.