Fiberutbyggnad

Tillgång till digital infrastruktur är ett viktigt led i samhällsutvecklingen, en förutsättning för att alla ska kunna vara en del i samhället. Det är också nödvändigt för demokratin – för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation.

Genom bredband upphävs avstånden både när det gäller service, handel, utbildning, arbete, omvärldsbevakning, kultur, demokrati och den växande e-hälsan. Det finns kopplingar till ökade skatteintäkter, bättre löneutveckling och inte minst positiva miljöeffekter i form av minskat transportbehov.

Torsås kommun fattade under hösten 2019 beslut om att bygga ut fiber till kommunens alla fasta hushåll på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Satsningen som beräknas kosta 100 miljoner kronor ska vara klar 2023. Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun har påbörjats. Utbyggnaden sker i olika etapper.

Frågor och svar om fiber (Torsnets hemsida, extern länk)
Mer information om de olika grävetapperna i Torsås kommun
Pressinformation /information från Torsås kommun om fiber

Torsås kommun har som mål att 100 % av alla fasta hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till 100 Mbit bredband senast 2023.

Ansvarig för bredband, fjärrvärme samt vatten och avlopp är numera Torsnet.
Till Torsnets hemsida (extern länk)