Fiber och bredband

Tillgång till digital infrastruktur är ett viktigt led i samhällsutvecklingen, en förutsättning för att alla ska kunna vara en del i samhället. Det är också nödvändigt för demokratin – för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation.

Torsås kommun fattade under hösten 2019 beslut om att bygga ut fiber till kommunens alla fasta hushåll och företag på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Satsningen är nu i stort sett klar. Önskar du göra en beställning för fiber kontakta Torsnet AB. Bor du i någon av tätorterna Torsås, Söderåkra eller Bergkvara kontaktar du Telia för beställning av fiber.

Delar av fiberutbyggnaden i Bidalite med omnejd har finansierats med hjälp av medel från Post och telestyrelsen.