När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Fiberutbyggnad

Tillgång till digital infrastruktur är ett viktigt led i samhällsutvecklingen, en förutsättning för att alla ska kunna vara en del i samhället. Det är också nödvändigt för demokratin – för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation.

Genom bredband upphävs avstånden både när det gäller service, handel, utbildning, arbete, omvärldsbevakning, kultur, demokrati och den växande e-hälsan. Det finns kopplingar till ökade skatteintäkter, bättre löneutveckling och inte minst positiva miljöeffekter i form av minskat transportbehov.

Torsås kommun fattade under hösten 2019 beslut om att bygga ut fiber till kommunens alla fasta hushåll på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Satsningen som beräknas kosta 100 miljoner kronor ska vara klar 2023. Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun har påbörjats och samtidigt har medel sökt från PTS för att säkerställa utbyggnaden. Utbyggnaden sker i olika etapper.

Frågor och svar om fiber (Torsnets hemsida, extern länk)
Mer information om de olika grävetapperna i Torsås kommun
Pressinformation från Torsås kommun om fiber

Torsås kommun har haft som mål att 100 % av alla fasta hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till 100 Mbit bredband senast 2020. Detta mål har visat sig svårt att uppnå. Statliga medel har funnits att söka för utbyggnad på landsbygden men tillgängliga medel i förhållande till efterfrågade medel har tidigare enbart utgjort en mindre del.

Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Det innebär att det finns mycket stödmedel att ansöka om, något som Torsås kommun avser göra för att skapa bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

PTS stödmedel kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

PTS har fördelat medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera:

·                     Norrland: 482 706 000 kronor har utlysts

·                     Svealand: 558 483 000 kronor har utlysts

·                     Götaland: 490 811 000 kronor har utlysts

Medlen riktas systematiskt mot glesbygd då man inte kan söka stöd för byggnader inom statistisk tätort.

Sista dag för ansökan är den 9 augusti 2021.

Ansvarig för bredband, fjärrvärme samt vatten och avlopp är numera Torsnet.
Till Torsnets hemsida (extern länk)