Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Bildningsförvaltningen

Närhet, kvalité, omtanke och småskalighet. Orden är ledstjärnor för Torsås kommun, inte minst för den planering som rör våra yngre invånare.

I Torsås är förskolan och ungdomsskolan en sammanhållen verksamhet med gemensamma mål. Ett livslångt lärande präglar vårt synsätt från det att barnet erhåller sin plats inom förskolan till och med vuxenutbildningen.

Våra förskolor och skolor är små och erbjuder en utvecklande, pedagogisk miljö med behörig personal i fräscha lokaler.

Gymnasieskolor

Korrespondensgymnasiet har drygt 600 inskrivna elever från hela världen. En del av dem har schemalagd tid på skolan, andra träffar sina lärare och handledare via Internet. Gymnasiet kan ståta med framgångsrika elever, spännande inriktningar och ett medelbetyg i Sverigetoppen.

Bildningsförvaltningen fullgör även kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor och arbetar på biblioteket och på fritidsgårdarna.