Förskola, Torsås

Skogsgläntan

I naturskön miljö finner ni den här hemtrevliga lilla förskolan för barn mellan 1-5 år som heter Skogsgläntan. Ni möts av en stor trädgård med varierande möjligheter till lek och motoriska utmaningar. Förskolan ligger avskilt men ändå nära till alla service i centrala Torsås. På promenadavstånd når vi både naturområden och lekplatser.

Vi jobbar med barnens perspektiv i centrum och de är i högsta grad delaktiga i vardagen på förskolan. Deras inflytande påverkar vad vi jobbar med, hur lekmiljöerna ser ut och vad som sker under dagen. Vi är en liten enhet med två avdelningar och ett nära samarbete mellan dessa.

Vi är som kommunal förskola Grön Flagg certifierade vilket innebär att vi lägger fokus på att förmedla en omsorg till naturen och hur vi på olika sätt kan ta hand om den. Vi jobbar temabaserat utifrån detta och lärandet pågår hela dagen i lekfulla former. Matematik och språk vävs in i både leken och i strukturerade aktiviteter.

Rörelse och motorik är en stor del av vardagen här hos oss! Vi har flera gånger i veckan aktiviteter i form av dans, gympa, balansövningar mm både ute och inne.

Musik, sång, rytmik och skapande är återkommande inslag varje vecka. Vi jobbar även aktivt med hur vi bemöter varandra både vuxna och barn.

Vi strävar efter ett nära samarbete med er föräldrar och en del av informationen sker i form av en Blogg där vi varje vecka lägger upp en inblick i ditt barns vardag hos oss!

Adress: Ångkvarnsvägen 6, 385 36 Torsås
Öppettider: 06.00-18.00 vid behov av andra tider, kontakta rektor.

Solrosen 0486-334 34
Näckrosen 0486-334 35

 

Smultronet

Förskolan Smultronet är beläget strax utanför Torsås samhälle i ett lugnt villaområde. Det finns en cykel/gångväg nära där skogen ligger alldeles intill. Det är nära till både skog och natur och har även gångavstånd till samhället. Smultronet har tre åldersindelade avdelningar i åldrarna 1-5 år. Vi delar upp barnen i mindre grupper. Vi utgår från kommunens värdegrundsord DUTT (delaktighet, utveckling, tydlighet och trygghet) i vår dagliga verksamhet. Smultronet präglas av utveckling, engagemang, lekfullhet och glädje.

Vi låter material finnas tillgängligt för barnen både inne och ute i lärmiljöerna. Vi vill ta vara på barnens egna erfarenheter och intressen, samt ger dem nya upplevelser för att utmana dem vidare i sitt lärande.

På Smultronet börjar det livslånga lärandet!

Adress: Bangatan 1,  385 32 Torsås
Öppettider: 06.00-18.00 vid behov av andra tider, kontakta rektor.

Röd 0486-334 37
Blå 0486-334 37
Lila 0486-334 55

Vindruvan

Karlskronavägen 2, 385 30 Torsås
Rektor: Veronica Djärv tel. 0486-452 11
Tel.0486-452 15
Öppettider: 06.30-17.00
Läs mer: Förskolan Vindruvan – Svenska kyrkan

Norlandia Förskolor Filosofen (tidigare Kunskapsförskolan)

Torshammargatan 2A-E, 38530 Torsås
Rektor: Linn Björkman
E-post: linn.bjorkman@norlandia.com
Tel. 073-158 59 27
Läs mer: filosofen.norlandiaforskolor.se  (extern sida)