Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar under socialnämnden bland annat för kommunens äldreomsorg, individ och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration, LSS-verksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.