Om coronaläget. Torsås kommun erbjuder matservice Läs mer ›

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar under socialnämnden för kommunens äldreomsorg, LSS-verksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Anställd personal i vård- och omsorgsförvaltningen är cirka 200 årsarbetare.

Socialförvaltningen består av:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Handikappomsorg och LSS-verksamhet
  • Äldreomsorg
  • Färdtjänst
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Integration