Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar under socialnämnden bland annat för kommunens äldreomsorg, individ och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration, LSS-verksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Så här är socialförvaltningen organiserad:

Socialchef

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Avdelningen för omsorg

  • SÄBO
  • Hemtjänst
  • Korttidsvistelse, växelvård
  • Planeringen
  • LSS (gruppbostäder, personlig assistans, boendestöd, daglig verksamhet mm)
  • HSL (hemsjukvård, rehab mm)

Avdelningen för individ och familjeomsorg (IFO)

  • individ och familjeomsorg/socialtjänst
  • öppenvård/tidiga insatser (Spiran, familjesupporten, ungdomssupporten mm)
  • arbetsmarknad och integration (inkl. Vågen mm)

Utvecklingsavdelningen