Miljöpris 2024

Dags att nominera till Torsås kommuns miljöpris 2024!

Känner du någon i din omgivning som värnat lite extra för miljön och bidragit till en miljömässigt hållbar utveckling i Torsås kommun? Från 1:a april till 1:a maj har du möjlighet att vara med och nominera personer, företag, föreningar mm till årets miljöpristagare.

Syftet med miljöpriset är att ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun. Priset ska främja och visa uppskattning åt insatser och goda exempel inom naturvård, vattenvård, miljöskydd eller minskad klimatpåverkan i Torsås kommun.

Årets pris uppgår till 10 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare.

Priset tilldelas enskild person, grupp, förening, organisation, företag eller liknande som är verksam i kommunen som geografiskt område.

Nomineringen skickas in enligt nedan alternativ med en motivering till varför nominerad person, företag, förening mm borde få pris.

Nomineringen skickas sedan via post till:
Torsås kommun, Bygg- och miljöförvaltningen
Box 503, 385 25, Torsås
byggomiljo@torsas.se

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.