När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Miljöpris

Nu är det dags att nominera pristagare för 2021! Känner du någon som gjort något bra för miljön och som du tycker ska uppmärksammas? Lämna ditt förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 april!

Priset syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården samt avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun. Skicka ditt förslag till e-post samhallsbygginfo@torsas.se.

Årets pris uppgår till 10 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare.

Priset kan delas ut till person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna skall antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamheter ha anknytning till kommunen.

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

P g a det rådande läge med Covid 19 delades inte priset ut 2020.

Miljöpris 2019
Går till TUFF P03 och Nils Lundqvist att dela på prissumman, med motiveringen:

TUFF P03:
Genom ledorden, dröm, mål, integration, gemenskap och utveckling har laget P03 städat Torsås vägrenar från pantburkar. Laget är goda ambassadörer för en renare natur i vår kommun.

Nils Lundqvist:
För sitt arbete med att tillverka, sätta upp och rensa holkar längs vandrings- och cykelleder, råder Nils bot på bostadsbristen för hålbyggande fåglar. Detta leder till bevarande av den biologiska mångfalden och att vi får njuta av fler fåglar i vår natur.