Kommunfullmäktige

I varje kommun finns en högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Här tas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner och mycket annat.

Torsås finns 35 folkvalda ledamöter som sammanträder en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och äger rum i Torsås Folkets hus i centrala Torsås. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vid de allmänna valen vart fjärde år.

Till sökfunktionen för politiker i fullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande: Ann-Britt Mårtensson (S)

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande: Roland Swedestam (S)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Marcus Johansson (C)

Mandatfördelning

  • Moderaterna (M) 3
  • Liberalerna (L) 2
  • Kristdemokraterna (KD) 2
  • Socialdemokraterna (S) 11
  • Vänsterpartiet (V) 1
  • Centerpartiet (C) 8
  • Medborgerlig samling (MED) 1
  • Sverigedemokraterna (SD) 7