Kommunfullmäktige

I varje kommun finns en högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Här tas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner och mycket annat.

Torsås finns 35 folkvalda ledamöter som sammanträder en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och äger rum i Torsås Folkets hus i centrala Torsås. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vid de allmänna valen vart fjärde år.

Alla politiker i fullmäktige

Mandatfördelning 2023-2026

Moderaterna (M) 3
Centerpartiet (C) 6
Liberalerna (L) 1
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 10
Vänsterpartiet (V) 2
Miljöpartiet (MP) 1
Sverigedemokraterna (SD) 10