Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Kommunfullmäktige

I varje kommun finns en högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Här tas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner och mycket annat.

Torsås finns 35 folkvalda ledamöter som sammanträder en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och äger rum i Torsås Folkets hus i centrala Torsås. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vid de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges ordförande: Ann-Britt Mårtensson (S)

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande: Roland Swedestam (S)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Marcus Johansson (C)

Mandatfördelning

  • Moderaterna (M) 3
  • Liberalerna (L) 2
  • Kristdemokraterna (KD) 2
  • Socialdemokraterna (S) 11
  • Vänsterpartiet (V) 1
  • Centerpartiet (C) 8
  • Medborgerlig samling (MED) 1
  • Sverigedemokraterna (SD) 7

KOMMUNFULLMÄKTIGE för Torsås kommun 2019 – 2022

Ordinarie

S Henrik Nilsson Bokor                   S Sören Bondesson
henrik.nilsson@torsas.se                soren.bondesson@torsas.se
0486-331 11                                        0705-520 145

S Susanne Rosén                               S Roland  Swedestam
susanne.rosen@torsas.se                Roland.swedestam@torsas.se
0708-694 739                                    0703-233 792

S Ann-Britt Mårtensson                  S Björn Petersson
ann-britt.martensson@torsas.se   bjorn.petersson@torsas.se
0768-353 752                                     0702-988 026

S Christina Lönnqvist                      S Jill Jonsson
christina.lonnkvist@torsas.se        Jill.jonsson@torsas.se
0702-799 271

S Hans Larsson                                 S Lars Häggbring
hans.larsson@torsas.se                   lars.haggbring@torsas.se
0732-048 901                                    0706-282 162

S Maja Heller
maja.heller@torsas.se
0767-911 991

M Mona Magnusson                        M Magnus Nilsén
mona.magnusson@torsas.se         Magnus.nilsen@torsas.se
0703-965 144

M Anders Palmér
anders.palmer@torsas.se
0706-069 673

L Johan Petersson                            L Margareta Ohlin
johan.petersson@torsas.se             margareta.ohlin@torsas.se
0705-546 789                                    0731-811 558

KD Mats Olsson                                KD Anna Larsdotter
mats.olsson@torsas.se                    anna.larsdotter@torsas.se
0708- 930 555

C Christofer Johansson                   C Tony Schäfer
christofer.johansson@torsas.se     tony.schafer@torsas.se
0708-924 999                                    0768-808 908

C Sten Bondesson                             C Linda Eriksson
sten.bondesson@torsas.se              linda.eriksson@torsas.se
0705-238 680

C Maria Karlsson                              C Frida Portin
maria.karlsson@torsas.se               frida.portin@torsas.se

C Eva-Kristina Berg                          C Marcus Johansson
eva-kristina.berg@torsas.se            Marcus.johansson@torsas.se
0738-351 441

V Lena Gustafsson                             MED Kent Freij
lena_gustafsson@torsas.se              kent.freij@torsas.se
0703-569 002                                     0768-911 746

SD Janita Kirschberg                        SD Martin Kirchberg
janita.kirchberg@torsas.se              martin.kirchberg@torsas.se

SD Thomas Axelsson                        SD Eva Axelsson
Thomas.axelsson@torsas.se           eva.axelsson@torsas.se
0708-956 405                                    0707-343 537

SD Roger Nilsson                              SD Kenneth Kinberg
Roger.nilsson@torsas.se                 kenneth.kinberg@torsas.se
0708-924 479

SD Mikael Petersson
mikael.petersson@torsas.se
0708-344  203

Ordförande: Ann-Britt Mårtensson
1:e vice ordförande: Roland Swedestam
2:e vice ordförande: Marcus Johansson

Ersättare

S Emöke Bokor                                   S Kåre Holgersson
emoke.bokor@torsas.se                    kare.holgersson2@torsas.se
0705-664 147                                      0702-246 570

S Anne Ivholm                                    S Bernt Nykvist
anne.ivholm@torsas.se                     bernt.nykvist@torsas.se
0708-148 755                                      0705-787 726

S Peter Ludvigsson                            S Barbro Englund
peter.ludvigsson@torsas.se             Barbro.englund@torsas.se
0703-990 263                                     0702-978 626

M Ewy Svensson                                M Patrik Rejneborg
ewy.svensson@torsas.se                  patrik.rejneborg@torsas.se
0708-247 447

L Elsa Jannert                                    L Leif Spångberg
elsa.jannert@torsas.se                     Leif.spangberg@torsas.se
0701-475 410

KD Sven Söderbom                           KD Sigrid Blomberg
sven.soderbom@torsas.se               Sigrid.blomberg@torsas.se

C Lisa Klasson                                    C Jörgen Johansson
lisa.klasson@torsas.se                      jorgen.johansson@torsas.se

C Jan-Olof Olsson                             C Malin Mårtensson
Jan-Olof.olsson@torsas.se             malin.martensson@torsas.se
0703-831 245                                    0762-215 353

SD Melker Lyth                                 SD Yvonne Karlsson
Melker.lyth@torsas.se                     Yvonne.karlsson@torsas.se
0730-310 729

SD Kent Inge Engström                  SD Maria Petersson
kent-ing.engstrom@torsas.se        maria.petersson@torsas.se
0733-407 603

MED Ulla Freij                                  MED Sven-Erik Tornéus
ulla.freij@torsas.se                          sven-erik.torneus@torsas.se
0709-720 116

V Elwira Wiefel                                 V Eleonore Strand
elwira.wiefel@torsas.se                   eleonore.strand@torsas.se