Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Farligt avfall på företag

För företag gäller lite andra skyldigheter för hantering och transport av avfall och farligt avfall, jämfört med för hushållen. Det finns två broschyrer under bifogade dokument nedan beskrivs innehållet i dem.

I broschyren; Information om verksamhetsavfall kan du som företagare bl.a. läsa om dina skyldigheter kring hantering av avfall i din verksamhet, vilka olika fraktioner ditt verksamhetsavfall kan delas in i och vilka regler som gäller vid transport av avfall.

I broschyren Farligt avfall på företag kan du som företagare läsa om vad farligt avfall är, din anteckningsskyldighet, klassningskoder och märkning och hantering och transport av farligt avfall. Bilden är klickbar och broschyren öppnas i nytt fönster.