Kommunens förvaltningar

Torsås kommun består av fem förvaltningar. Förvaltningarna ser till att stå kommuninvånarna till tjänst. På dessa sidor kan du läsa om vad de olika förvaltningarna har för arbetsuppgifter.

Våra förvaltningar

Bildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Från 1 jan. 2023: Bygg- och miljöförvaltningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
Från 1 jan. 2023: Drift- och serviceförvaltningen (Teknik- och fastighetsförvaltningen)