Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Förvaltningar

Torsås kommun består av fem förvaltningar. Förvaltningarna ser till att stå kommuninvånarna till tjänst. På dessa sidor kan du läsa om vad de olika förvaltningarna har för arbetsuppgifter.

Våra förvaltningar

Bildningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen