Tvätta bilen på rätt sätt

Torsås kommun avråder starkt från att tvätta bilen på asfalterad yta, till exempel på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet innehåller miljöfarliga ämnen, både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. När bilen tvättas på gatan rinner det orenade tvättvattnet via rännstensbrunnar ut i närmaste vattendrag, och vidare ut i Östersjön. Biltvätt bör inte heller ske i närheten av vattentäkt eller grävd brunn då eftersom föroreningarna riskerar att hamna i dricksvattnet.

  1. Tvätta i första hand bilen i biltvätt. Dessa anläggningar är utrustade med slam- och oljeavskiljare.
  2. I andra hand i en ”Gör-det-själv-hall”.
  3. I sista hand på icke hårdgjord yta, exempelvis gräsmatta. Detta är inte att rekommendera, men förhindrar att vattnet rinner ner i rännstensbrunnen. Använd endast miljöanpassade produkter!

Avfettningsmedel

Det finns tre typer av avfettningsmedel; petroleumbaserade, vattenbaserade och miljöanpassade. Bäst för naturen är de miljöanpassade, sämst är de petroleumbaserade.

Vax och rostborttagning

Använd vattenbaserat och helst miljöanpassat bilvax. Om du behöver använda rostborttagningsmedel, är medel med syra miljömässigt bättre än de lösningsmedelsbaserade.