Gator och vägar

Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor i kommunen. Nämnden beslutar till exempel om lokala trafikföreskrifter, skyltning och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vid fel på gator och belysning

Fel på gator och vägar, exempelvis trasig asfalt, ojämna gångbanor, cykelvägar, vattensamlingar på gatorna, fel på gatubelysningen eller andra felaktigheter kan anmälas till drift- och serviceförvaltningen. Vid fel på enskilda vägar kontaktas lämpligen entreprenören direkt. Se kontaktuppgifter till höger, om du sitter på dator, och nedan om du surfar på mobil.