Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Gator och vägar

Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor i kommunen. Nämnden beslutar till exempel om lokala trafikföreskrifter, skyltning och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar i kommunen.

Vid fel på gator och belysning
Fel på gator och vägar, exempelvis trasig asfalt, ojämna gångbanor, cykelvägar, vattensamlingar på gatorna, fel på gatubelysningen eller andra felaktigheter kan anmälas till Teknik och fastighetsförvaltningen.

Vid fel på enskilda vägar kontaktas lämpligen entreprenören direkt. Se kontaktuppgifter till höger.