Grundskola, Gullabo

Gullabo skola är en F-3 skola med gamla anor. Här går barn från byar på landsbygden i hela Gullabo socken.

Vi vill ha en skola för alla där varje individ kan känna sig sedd och bekräftad. Vi utnyttjar den lilla skolans fördelar till att arbeta åldersintegrerat för att få ett gott skolklimat. Vi är en skola på landsbygden som gärna använder oss av den lokala naturen och bygden. Vi omfamnar såväl gamla traditioner som modern teknik i vår vardag och strävar efter att barn ska få vistas i ett äkta småländskt skogslandskap på ett naturligt sätt.

Vår grundsyn är att alla är olika och behöver olika vägar för att nå de uppsatta målen.

 Rum / plats

 Telefonnummer

 Fritidshem  010- 35 33 530
 Skola  010- 35 33 525
 Skolmatsal  010- 35 33 524
 Frånvaro-/sjukanmälan via Quiculum