Så här funkar kommunen – sidor för dig som är barn

Vad är en kommun?

Sverige är uppdelat i 290 kommuner. Regeringen i Stockholm bestämmer över hela Sverige, men kommunerna styr alldeles själv över vissa saker. Det kan till exempel handla om din skola, hur vissa vägar sköts, eller hur familjer och barn ska få stöd och hjälp om de behöver det.
Mer om stöd och hjälp till familjer

Hur bestäms det vem som styr i en kommun?

De vuxna väljer vilka politiska partier som ska styra i en kommun. Valen hålls på en speciell dag vart fjärde år. Närmast kommande val är den 11 september 2022. Därefter år 2026, 2030 och så vidare. För att få rösta i kommunen måste du vara 18 år på valdagen, och bo inom kommunens gränser. Alla har en röst. Det är frivilligt att rösta. De politiker som väljs för att styra kommunen kallas folkvalda.

Så här går det till att rösta

Så här är arbetet uppdelat i kommunen:

Kommunfullmäktige

Den viktigaste samlingen av styrande i en kommun. Här sitter alla de politiker som de vuxna har röstat fram.
Mer om vad man gör i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen håller samman och leder arbetet i kommunen.
Mer om vad man gör i en kommunstyrelse

Nämnder

En nämnd har hand om speciella frågor i kommunen.
Mer om vad en nämnd gör och vilka nämnder som finns i Torsås kommun

Revision

Någon måste kolla så att allting görs rätt och riktigt i kommunen. En revisor går till exempel igenom kommunens ekonomi för att se så att den sköts.
Mer om vad en revisor gör

Tjänstepersoner (förr kallades det tjänstemän)

Det finns även tjänstemän i kommunen, som genomför de folkvaldas beslut. Tjänstemännen väljs inte.

Kalmar län består av 13 kommuner. Du kanske bor i Torsås kommun, som den här hemsidan tillhör. Eller bor du någon helt annanstans?