Kostenheten

Till sidan Matsedlar och kost

Mat på förskolor

För små barn är maten ett viktigt inslag under dagen. Ett bra och riktigt näringsintag är förutsättningen för att de ska växa, vara friska och orka med de stimulerande men också ansträngande aktiviteterna under dagen.

Mat till skolans elever

Bra mat till våra lite äldre barn och ungdomar är en förutsättning för att de ska klara av sitt skolarbete. Det är ett riktigt näringsintag som lägger grunden till deras hälsa som vuxna.

Mat till Särskilda boenden och hemtjänst med beviljad insats

Om du av olika skäl inte kan laga mat på egen hand kan du få lunch levererad till dig i hemmet. Maten betalas av dig som beställer den. För att få matdistribution behöver du ett beslut från din biståndshandläggare. I beslutet anges hur många veckodagar som du får matdistribution.

Så fungerar verksamheten

I Torsås kommun produceras maten i våra fem tillagningskök. I köken på våra skolor lagas all mat till förskola och skola. Från Torskolan levereras mat ut till förskolorna Smultronet, Skogsgläntan och Mjölnerförskolan. Från  skolan i Söderåkra skickas mat till förskolan Eklövet. I Bergkvara och Gullabo lagas och äts förskolematen i skolmatsalen. I vårt tillagningskök på Mariahemmet lagas all mat till särskilda boende och hemtjänst.

Näringsinnehåll

För att barn och ungdomar ska orka med en hel skoldag krävs att de får i sig tillräckligt mycket näring. Vår matsedel följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Näringsinnehållet i lunchportionerna är 30 procent av dagsbehovet. Resterande del behöver serveras hemma i form av frukost, middag och eventuellt ett mellanmål.

Vi som arbetar med maten vill främja goda matvanor och god hälsa hos barnen och våra äldre. Redan från tidig ålder lär vi barnen vad som är bra och nyttig mat. Genom detta bidrar vi långsiktigt till att förbättra folkhälsan.

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förnya våra recept så att maten vi serverar ska vara så variationsrik som möjligt och uppskattas av barnen/eleverna samt våra äldre.

Upphandling av livsmedel

Vid upphandling av livsmedel görs de bästa valen utifrån miljömässig, ekonomisk, etisk och kvalitetssäkrad hållbarhet. För att värna om miljön görs en medveten ökning av användningen av vegetabilier i maten. Inköpen av frukt, grönsaker och rotfrukter ska anpassas efter säsongen i möjligaste mån