Smittan ökar igen. Se en minut med Håkan Peterson. Läs mer ›

Tillgänglighetsredogörelse

Torsås kommun står bakom den här webbplatsen, samt VisitTorsas.se.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur torsas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns. Om du behöver innehåll från torsas.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.
Svarstiden är normalt några dagar.
·       skicka e-post till info@torsas.se
·       ring Torsås kommuns växel på 0486-331 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Anmäl bristande digital tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Våra pdf:er är inte läsbara i annat format.
Vi arbetar med att skriva tydliga länkar.
Vi arbetar med en mer logisk struktur på sidorna och med konsekvent benämning på sidor.
Vi ser över möjligheten att ångra klick i formulär.
En internt producerad film är inte textad eller syntolkad.
Funktionen Lyssna fungerar inte i alla webbläsare.
Somliga bilder på VisitTorsas.se har inte text.

Teknisk analys pågår. Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast den 31/12 – 2020.

Oskäligt betungande anpassning
Torsås kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Kommunens sammanträdesprotokoll för nämnder och styrelser 2015-2017

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av torsas.se och visittorsas.se
Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020 och är godkänd av utvecklingsavdelningen, Torsås kommun.

Webbplatsen publicerades första gången under 00-talet, därefter i flera versioner. Sista versionen publicerades 17/1 – 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.