Tillgänglighetsredogörelse

Torsås kommun står bakom webbplatserna www.torsas.se samt www.visittorsas.se.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dessa webbplatser. Det här dokumentet beskriver hur torsas.se och visittorsas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns. Om du behöver innehåll från torsas.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.
Svarstiden är normalt några dagar.
·       skicka e-post till info@torsas.se
·       ring Torsås kommuns växel på 010- 35 33 100

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Anmäl bristande digital tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vissa av våra pdf:er är inte läsbara i annat format.
Vi arbetar med att skriva tydliga länkar – arbete pågår kontinuerligt.
Vi arbetar med en mer logisk struktur på sidorna och med konsekvent benämning på sidor – arbetet pågår kontinuerligt.
En internt producerad film är inte textad eller syntolkad – detta är inte åtgärdat under 2022.
Vissa bilder har inte text.

Oskäligt betungande anpassning

Torsås kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Kommunens sammanträdesprotokoll för nämnder och styrelser 2005-2017.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av torsas.se och visittorsas.se
Webbyrån Kreation har kontrollerat och åtgärdat följande punkter under november månad 2020. Därefter har webbyrån Wilson arbetat vidare med anpassningar under 2021, 2022 och 2023. Senaste bedömningen gjordes februari 2023.

Webbplatsen publicerades första gången under 00-talet, därefter i flera versioner. Sista versionen publicerades 17/1 – 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 mars 2023.