Brittiska covid-varianten har fått fäste i länet, meddelar regionen Läs mer ›

Företagsklimat

Torsåsandan kännetecknas av ett företagsklimat som bygger på att branschkollegor hjälps åt och gläds åt varandras framgångar. Företagen stöttar varandra i med- och motgångar och vänder sig först och främst till lokala företagare vid behov av kompetens och material. Detta utbyte mellan företagen görs för att gynna varandras verksamheter och skapa sammanhållning. Stödet kommer även från invånarna som prioriterar och värderar att handla lokalt – tjänster likaväl som produkter.

Kommunen strävar efter att vara tillgängliga och hjälpsamma både för nyföretagare, nyetableringar och etablerade företag. För att ge tydlig information och god service sker samordnade möten där företagaren träffar samtliga berörda handläggare (etablering, tillstånd, bygglov, etc.) vid ett och samma tillfälle. Välkommen att höra av dig till oss på kommunen!