Företagsklimat

I de senaste rankingarna som Svenskt Näringsliv har genomfört, placerar sig Torsås relativt bra när det kommer till företagsklimat. De senaste åren har kommunen stigit i rankingen och ligger bra till i Kalmar län. Torsås kommun placerar sig som en av de hundra bästa kommunerna i landet när det kommer till företagsklimat.

Torsåsandan – ett utbyte mellan företag

Torsåsandan kännetecknas av ett företagsklimat som bygger på att branschkollegor hjälps åt. Företagen i kommunen stöttar varandra genom att man först och främst vänder sig till lokala företagare vid behov av kompetens och material. Detta utbyte mellan företagen gynnar verksamheterna och skapar sammanhållning. Stödet kommer även från invånarna som prioriterar och värderar att handla lokalt – tjänster likaväl som produkter.

Kommunen som organisation arbetar för att ge förutsättningar för att starta företag och förverkliga idéer  både inom traditionella verksamheter likaväl som kulturella och kreativa företag. Kommunen strävar efter att vara tillgängliga och hjälpsamma både för nyföretagare, nyetableringar och etablerade företag.

För att ge tydlig information och god service sker samordnade möten där företagaren träffar samtliga berörda handläggare (etablering, tillstånd, bygglov, etc.) vid ett och samma tillfälle. Välkommen att höra av dig till oss på kommunen!

Mer information: