Påverka och överklaga

Som invånare i Torsås kommun har du en rad möjligheter att påverka kommunens utveckling och de beslut som tas. På de här sidorna kan du läsa mer om medborgarförslag, hur man överklagar och hur man kan ha synpunkter och anmäla fel.

Mer information om medborgarförslag och allmänhetens frågestund
Mer information om synpunkter och felanmälan
Mer information om hur man överklagar

Hjälp Torsås kommun att bli bättre! Vi arbetar för att skapa god livskvalitet för kommunens invånare. Vårt mål är också att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete.