Klagomål avseende utbildning

Hjälp skolan i Torsås kommun att bli bättre. Vi arbetar för att skapa en bra utbildningsmiljö för våra elever. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete.

Här kan du lämna klagomål gällande skolans verksamhet. Klagomålet har följande gång:

  • Klagomålet kommer in till Torsås kommun genom kommunens hemsida för skola.
  • Klagomålet vidarebefordras till respektive skolchef samt nämdsekretariatet.
  • Skolchefen ansvarar för att ärendet utreds
  • Ärendet utreds. I samband med att utredningen startar tar skolchefen kontakt med anmälaren.
  • När utredningen är klar ska ärendet diarieföras och skolchefen kontaktar anmälaren. Är anmälaren anonym ska ärendet enbart diarieföras.