Kommunbladet

Kommunbladet skickas ut till Torsås kommuns samtliga hushåll. Bladet kommer ut två gånger per år och ska ge allmänheten en bild av vad som händer inom kommunens verksamheter, både nytt och gammalt.

Redaktör för Kommunbladet är kommunikationsansvarig Sylvia Asklöf Fortell. Vid frågor, synpunkter eller förslag på vad Du vill läsa om går det bra att skicka ett mail eller ringa på telefon 010-35 33 123.

Skulle du av någon anledning inte få hem bladet i din brevlåda, går det bra att hämta ett nytt i kommunhusets reception. Det går även bra att ladda hem Kommunbladet i PDF-format.