Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Äldre

Enligt socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar.

För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mer.

Information om träffpunkter och aktiviteter
Information för anhöriga och frivilliga
Information om LOV – Valfrihetssystem inom hemtjänsten
Information om vilket stöd man kan få som äldre
Information om hjälp i hemmet
Information om bostadstillägg