Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Äldre

Enligt socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar.

För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mer.