Äldre

Enligt socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar.

För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mer.

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser finns olika former av boenden som alternativ.

Till e-tjänster och blanketter
Till sidan för anhörigstöd