Mer information om höga vattenflöden Läs mer ›

Strandskydd

Det är kommunen som har huvudansvaret att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet.

Utgångspunkten för strandskyddet är ett generellt strandskydd i hela landet. Samtidigt differentieras strandskyddet för att skapa möjligheter att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad.

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag

Syftet med strandskyddet är att stränderna nu och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
För sjöar i kommunen omfattar strandskyddet 100 meter från strandkanten. Utefter kusten gäller generellt strandskydd om 300 meter.

Strandskyddet gäller såväl på land som i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskydd innebär förbud att vidta en rad åtgärder inom det skyddade området.

Bestämmelserna om strandskydd finner du i 7 kap Miljöbalken.

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en utbildningsfilm för den som vill veta mer om strandskydd. Se filmen här!

Ansökan om strandskyddsdispens görs på en blankett.