Diarium och arkiv

Arkiv

I Torsås kommunarkiv finns kommunala handlingar ända sedan 1800-talets mitt till handlingar från dagens kommunala verksamhet. I arkivet bevarar kommunen handlingar som exempelvis protokoll, ekonomihandlingar, byggnadslov, skolbetyg och klasslistor. De flesta handlingar i arkivet är offentliga, vilket innebär att alla medborgare skall ha tillgång till dem.

Sydarkivera

Kommunarkivet är kommunens centralarkiv för pappershandlingar. Sedan 2021-01-01 är kommunen medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som ska ta hand om och bevara kommunens handlingar vilka har blivit överlämnade till centralarkivet. Sydarkivera är även arkivmyndighet för information, både analog och digital.

Kontakt

Om du har frågor eller om du vill få ut en handling, kontakta arkivcentrum@sydarkivera.se
Möjlighet finns även att kontakta Sydarkiveras receptionstelefon på 0472 – 39 10 00 mellan 09.00 – 12.00.

Försök att uppge så många detaljer som möjligt om ärendet så ökar möjligheterna för oss att hitta rätt. Glöm inte att uppge vilken kommun det gäller. Kopior kan fås enligt gällande taxa. Vissa handlingar kan inte kopieras eller skannas. Betalning kan ske via swish (123 218 73 59) eller via faktura.

Via sidorna nedan kan du komma till diariet, läsa om offentlighet och allmänna handlingar, samt läsa mer om regler för sekretess.

Till diariet
Till offentliga och allmänna handlingar
Till regler för sekretess
Äldre mötesprotokoll

Vill du besöka arkivet, kontakta kommunens arkivhandläggare.

Diarium

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Torsås kommuns diarier finns digitalt på webben, och det gör det möjligt för anställda, medborgare, företag, media och andra användargrupper att enkelt ta del våra verksamheters allmänna handlingar. Handlingar äldre än 2018 finns att få tag i receptionen.

I Torsås kommuns diarier hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Under Informationstyp hittar du även en sökfavorit över dagens och veckans post.

Diariet är ett register som används för att hålla reda på handlingar som finns inom kommunen. Alla får söka och läsa i diariet. Vänd dig till respektive förvaltnings registrator om du vill titta på äldre handlingar.

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag. Det nya innehållet hittar du cirka klockan 12.30 respektive cirka klockan 17.30 samma dag, beroende på mängden information.

Varje ärende har ett diarienummer

Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 2019/1. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under ett diarienummer.

Ibland visas bara att det finns handlingar under ett visst diarienummer. Om det även finns en ikon kan du ladda ner hela handlingen i pdf-format. Den vanligaste orsaken till att en handling inte går att ladda ner är att den innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Om det inte finns en ikon kan du ändå begära att få se handlingen, men då får du kontakta registratorn.

Kontakt med diarium

Varje nämnd har ett eget diarium. Nämndsekreterarna registrerar de allmänna handlingarna. Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post till respektive nämnds förvaltningsbrevlåda eller genom kommunens växel 010 – 35 33 100.

Till diariet