Vattenmätare

Vattenmätare visar hur mycket vatten du använder och ligger till grund för fakturering. Vattenmätaren tillhandahålls och tillhör Torsås kommun vars personal även monterar den.

Vattenmätaren ska skyddas mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan och väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Om vattenmätaren har installerats i ouppvärmda och oisolerade utrymmen, i till exempel förråd, finns risk att mätaren fryser sönder när temperaturen sjunker. Om en vattenmätare fryser sönder så är det fastighetsägaren som får stå för kostnaden.

Vid nyanslutning ansvarar fastighetsägaren för att vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol av behörig installatör.

En gång per år sker avläsning av vattenmätare. Du får då hem ett självavläsningskort där du fyller i avläst mätarställning och avläsningsdatum. Det är räkneverket placerat i vattenmätaren som ska läsas av. Utifrån mätarställningen beräknas en årsförbrukning, som ligger till grund för fakturering.

Tycker du att vattenräkningen är ovanligt hög? Det kan bero på läckande kranar eller rinnande toaletter. Titta på det lilla centrumhjulet i vattenmätaren. Är alla kranar stängda ska det stå still. Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder.