Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om lov & anmälan och hur du ska gå till väga. Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Anmälan- och ansökansblankett finns att tillgå på  e-tjänster. Behöver grannen medge det du vill bygga kan du använda grannehörandeblanketten. Om du är osäker på om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta handläggare på kommunen för rådgivning.

Till Bygglovsguiden (extern sida)
Till e-tjänster och blanketter

Några exempel på åtgärder som kräver lov eller anmälan

  • Uppföra ny byggnad eller anläggning
  • Bygga till en byggnad eller en ytterligare våning
  • Att dela en lokal eller lägenhet till fler lokaler eller lägenheter
  • Ändra byggnadens användning
  • Ändra byggnadens utseende och material
  • Sätta upp skyltar på tomtmark eller byggnader
  • Sätta upp plank eller mur
  • Ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid
  • Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal
  • Rivning av byggnad eller del av byggnad