Om coronaläget. Henrik Nilsson Bokor om läget i kommunen Läs mer ›

Syskonen Johanssons stipendiefond

Syskonen Johanssons stipendiefond
Kommunstyrelsen i Torsås kommun har ansvaret att förvalta Syskonen Johanssons stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. De grundkriterier som gäller är följande:

1. Den sökandes ålder ska vara fr.o.m. det år ungdomen fyller 18 år och t.o.m. det år denne fyller 24 år.

2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning.

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning.

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning.

5. Stipendiet kan endast erhållas en gång.

6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger.

Ansökan om stipendium sker under våren på blankett rekvirerad från kommunkansliet i Torsås kommun tfn 0486-33100. Ansökan ska inlämnas till Torsås kommun ”Syskonen Johanssons Stipendiefond”, Box 503, 385 25 Torsås. Ansökningstillfälle annonseras i Barometern-OT. Blankett finns också att hämta via den här sidan.

Utdelning av stipendier beslutas på kommunfullmäktiges juni-sammanträde. Urval och förslag till stipendiater lämnas av en stipendiekommitté bestående av Kommun- fullmäktiges ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande samt bildningsnämndens ordförande. Sekreterare i kommittén är kommunsekreteraren.