Viktiga telefonnummer

Nödnumret 112 ska enbart användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, polis, räddningstjänst, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Var alltid beredd att svara på SOS-operatörens tre viktiga frågor:

• Vad har hänt?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
• Var behövs hjälpen?

Övriga nummer

Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Tfn: 010 – 35 33 100 (dagtid) eller tfn: 070-249 40 20 (kvällstid).

Upplysning om eldning utomhus

Tfn: 0470-463 57

Hälsocentral

Tfn: 0486-412 30 (Torsås)
Tfn: 0486-214 90 (Söderåkra)

Folktandvården i Torsås

Tfn: 0486-412 35

Länssjukhuset i Kalmar

Tfn: 0480-810 00 och 0480-44 80 00

Informationsnummer

Hit ringer du om icke akuta olyckor och kriser i samhället eller om du har generella frågor om exempelvis coronaviruset.
Tfn: 113 13
Hemsida: www.11313.se

Polisen

Tfn: 114 14 (icke akuta ärenden)

Giftinformation

Tfn: 08- 33 12 31

Bris (Barnens rätt i samhället)

Tfn: 0200-230 230